Kaksi ikääsi: Biologinen ja kronologinen ikä

Jokaisella yksilöllä on kaksi erillistä ikää: kronologinen ikä ja biologinen ikä. Toinen on suoraviivainen laskelma vuosista, jotka ovat kuluneet syntymästä, kun taas toinen tarjoaa monipuolisemman käsityksen yksilön terveydestä, elinvoimasta ja kokonaisvaltaisesta biologisesta tilasta. Tämä kahtiajako tarjoaa ainutlaatuisen näkökulman ihmisen ikääntymiseen ja antaa tietoa yksilöiden eroista terveydessä ja pitkäikäisyydessä.

Kronologisen iän ymmärtäminen

Kronologisen iän määrittäminen on  yksinkertaista. Se lasketaan syntymäpäiväsi perusteella laskemalla syntymäsi jälkeen kuluneet vuodet, kuukaudet ja päivät. Tätä ikää useimmat ihmiset tarkoittavat arkikeskusteluissa. Esimerkiksi, jos olet syntynyt 25. heinäkuuta 2000, kronologinen ikäsi 25. heinäkuuta 2023 olisi 23 vuotta.

Biologisen iän ymmärtäminen

Biologinen ikä ei sen sijaan ole niin suoraviivainen kuin kronologinen vastineensa. Se on dynaaminen käsite, joka ottaa huomioon useita tekijöitä, mukaan lukien fyysisen terveyden, kognitiivisen toiminnan, sydän- ja verisuonien toiminnan ja yleisen hyvinvoinnin. Biologinen ikä on se ikä, miltä kehosi toimii, ei se ikä, jonka syntymätodistuksesi osoittaa. Tieteilijät ja lääkärit käyttävät erilaisia biomarkkereita määrittämään biologisen iän. Nämä biomarkkerit vaihtelevat yksinkertaisista indikaattoreista, kuten verenpaine, syke ja kolesterolitasot, monimutkaisempiin mittauksiin, kuten telomeerien pituus, DNA-metylaatio, geenien ilmentyminen ja muut. Esimerkiksi telomeerit ovat suojakorkkeja kromosomien päissä, jotka lyhenevät kun ikäännymme. Mittaamalla niiden pituutta, tiedemiehet voivat saada käsityksen henkilön biologisesta iästä.

Ero kronologisen ja biologisen iän välillä

Ero kronologisen ja biologisen iän välillä voi olla merkittävä. Esimerkiksi henkilö voi olla 50-vuotias kronologisesti, mutta hänen terveysmarkkerinsa vastaavat 35-vuotiasta. Tämä voisi johtua tekijöistä, kuten terveellisestä elämäntavasta, säännöllisestä liikunnasta, hyvästä ravitsemuksesta ja positiivisista mielenterveyden käytännöistä. Vastaavasti epäterveellistä elämäntapaa viettävä 30-vuotias saattaa biologisesti olla paljon vanhempi.


Vaikutus terveyteen ja pitkäikäisyyteen

Biologinen ikä on tarkempi ennustaja terveydelle, sairauden riskille ja pitkäikäisyydelle kuin kronologinen ikä. Ne, joilla on alhaisempi biologinen kuin kronologinen ikä, ovat yleensä terveempiä, heillä on pienempi riski sairastua kroonisiin sairauksiin ja he todennäköisesti elävät pidempään. Sen sijaan henkilöt, joilla on korkeampi biologinen ikä, ovat suuremmassa vaarassa sairastua ikään liittyviin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin, tyypin 2 diabetekseen ja kognitiiviseen heikentymiseen.

Biologiseen ikään vaikuttaminen

Mielenkiintoista biologisessa iässä on, että toisin kuin kronologisessa iässä, siihen voidaan vaikuttaa. Elämäntapamuutokset, kuten terveellisemmän ruokavalion omaksuminen, säännöllisen liikunnan harrastaminen, stressin vähentäminen ja haitallisten tapojen, kuten tupakoinnin välttäminen, voivat merkittävästi vähentää biologista ikääsi ja siten riskiäsi sairastua ikään liittyviin sairauksiin.


Ikääntymistutkimuksen tulevaisuus

Biologisen iän käsite on mullistanut ikääntymistutkimuksen alueen. Sen sijaan, että keskittyisimme vain vuosien kulumiseen, tutkijat tutkivat nyt ikääntymistä ohjaavia biologisia prosesseja. Tämä on avannut uusia mahdollisuuksia interventioille, jotka on suunniteltu hidastamaan ikääntymisprosessia, parantamaan terveyden kestoa ja lopulta lisäämään elämänlaatua myöhemmissä vuosissa. Vaikka kronologinen ikä toimii käytännön merkkinä yhteiskunnallisille normeille, kuten eläkkeelle jäämiselle tai oikeudellisille vastuille, biologinen ikä antaa tarkemman käsityksen terveydestäsi ja eliniän odotuksesta. Nämä kaksi ikää erottavan ja ymmärtävän ero voi olla askel kohti ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja onnistunutta ikääntymistä. Loppujen lopuksi meidän pitäisi pyrkiä paitsi lisäämään elinikäämme, myös lisäämään terveiden vuosien määrää, eli elämään nuo vuodet terveinä ja elinvoimaisina. Biologisen iän tutkimus vie meidät lähemmäksi tätä tavoitetta.

Matka kohti terveellisempää elämäntapaa

Biologisen iän mittaaminen ei ole koskaan ollut helpompaa tai kätevämpää. Nordic Genexin tarjoama BioAge Biologinen ikätesti on yksi markkinoiden edistyksellisimmistä tuotteista tämän kiehtovan tieteenalan kärjessä. BioAge Biologinen ikätesti on helppo ja vaivaton tapa selvittää biologinen ikäsi. Testi tarjoaa tarkkaa tietoa kehosi terveydestä ja antaa sinulle mahdollisuuden seurata ja arvioida elämäntapojesi vaikutusta terveyteesi. Testi tarjoaa myös kohdennettuja suosituksia elämäntapamuutoksista, jotka voivat auttaa laskemaan ja parantamaan biologista ikääsi.


Mitä BioAge Biologinen ikätesti tarjoaa?

BioAge Biologinen ikätesti on suunniteltu antamaan sinulle kattava kuva terveydentilastasi. Testi ei ainoastaan määritä biologista ikääsi, vaan se myös analysoi useita terveysparametreja, jotka vaikuttavat biologiseen ikääsi. Tämä kattava tarkastelu antaa sinulle syvällisen ymmärryksen kehosi nykytilasta. Testin uusimalla voit myös seurata kehosi terveyttä ajan mittaan. Voit nähdä, miten erilaiset elämäntapamuutokset, kuten ruokavalio, liikunta ja stressinhallinta vaikuttavat biologiseen ikääsi ja terveyteesi. Tämä auttaa sinua tekemään tietoisia päätöksiä siitä, miten terveellisemmin ja mahdollisesti myös pitempään.

Miksi valita BioAge Biologinen ikätesti?

BioAge Biologinen ikätesti on luotu hyödyntäen viimeisimpiä tieteellisiä tutkimuksia ja teknologioita. Testi on kehitetty yhteistyössä johtavien tutkijoiden ja lääkäreiden kanssa, ja se tarjoaa tarkan sekä luotettavan arvion biologisesta iästäsi. Lisäksi BioAge Biologinen ikätesti on helppo tehdä. Näytteenottovälineet toimitetaan kotiisi ja itse testi tehdään antamastasi sylkinäytteestä. Näyte lähetetään sitten takaisin laboratorioon analysoitavaksi. Tulosraportin saat sähköisesti eli lataamalla raportin sähköpostilla saamasi latauslinkin kautta. Salasanan lataukseen saat puhelimeesi. Tulosraportti sisältää yksityiskohtaisen raportin biologisesta iästäsi sekä suosituksia elämäntapamuutoksista.

Investoi terveelliseen elämään

Investoimalla BioAge Biologiseen ikätestiin saat kattavan kuvan terveydentilastasi ja opit keinoja parantaa elämänlaatuasi ja ehkä jopa pidentää elinikääsi. Se on askel kohti proaktiivista terveydenhoitoa, jolla pyritään elämään pitempään, terveellisemmin ja elinvoimaisemmin. Tartu toimeen ja testaa biologinen ikäsi. Miksi et aloittaisi matkaasi kohti terveellisempää
elämää jo tänään? Testin hinta on 285 Eur ja voit tilata testin tästä.

Team Nordic Genex

Kysymyksiä ja vastauksia unesta