Tulkintakurssi 2022-2023 (Peruskurssi)

Tulkintakurssi 2022-2023 (Peruskurssi)

Toukokuussa 2023 päättyneessä 10 luennon koulutuksessa kävimme läpi DNA-Terveys geenitestin osa-alueita sekä siihen saatavia lisäosia. Voi käydä kurssin läpi tallenteiden avullajoustavasti omiin aikatauluihisi sovittaen.

Kurssi hintaan 372 € sis Alv 24 % sisältyy valintasi mukaanEpigeneettinen testi (Ovh 285 € sis. Alv 24%) tai DNA Terveys testi (Ovh 320 € sis. Alv 24%).

Kysy lisää, annika@nordicgenex.com tai +358 400 53 8833.

Kirjaudu NextGen Health Academyn valmennusalustalle.

Osta peruskurssi tästä!


 

Metylaatio osa 1. 

B-vitamiinien merkitys on suuri varsinkin soluille, jotka uudistuvat jatkuvasti. Ne ovat tärkeässä roolissa monissa fysiologisissa prosesseissa. B-vitamiinit ovat myös välttämättömiä geenien suojaamiseksi, jotta DNA ei vaurioidu soluihin kohdistuvista rasitteista jokapäiväisessä elämässä. Folaatti eli B9 sekä B6 ja B12-vitamiinit auttavat rakentamaan jatkuvasti uusiutuvien ja kasvavien solujen DNA:ta. Folaatilla on iso merkitys ihmisen terveydelle geenien kääntämisessä päälle ja pois ja se auttaa myös korjaamaan DNA:ta. Vaikka B-vitamiineja vaaditaan vain pieninä määrinä, ne ovat ratkaisevan tärkeitä metylaation kannalta ja uuden DNA:n tuottamisessa.

Detoksifikaatio osa 2. 

Detoksifikaatio on kehossa olevien haitallisten aineiden muuttamista neutraalimmaksi tai niiden poistamista kehosta. Se liittyy olennaisesti maksan ja kehon puhdistusjärjestelmän toimintaan. Maksan puhdistusjärjestelmä on kaksivaiheinen. 1-vaiheessa toimivat pääasiassa CYP450 entsyymit/geenit. 2-vaihe muuttaa 1-vaiheen jälkeen sitoutuneet kuona-aineet vesiliukoisiksi, jolloin ne poistuvat luonnollista tietä kehosta hikoilun, virtsan ja ulosteen kautta. 2-vaiheessa kehon puhdistusprosessissa merkittävässä roolissa ovat testissämme olevat GST-entsyymit (glutationi-S-transferaasit) ja niiden toiminta. Näiden entsyymien puuttuessa ruokavalion huomioiminen on erityisen tärkeää.

Inflammaatio osa 3. 

Tulehdus eli inflammaatio on kehossa täysin normaali immuuni- eli puolustusreaktio ja olennainen osa kudosten paranemisessa. Sytokiinit eli tulehdusvälittäjäaineet ovat olennaisessa roolissa tulehduksissa ja useat geenit vaikuttavat niihin. Kun tulehdustekijöiden säätelyjärjestelmän toiminta ei ole riittävän herkkä, sillä on vaikutus tulehduksen voimakkuuteen ja kestoon. Tällöin ravinnon ja elämäntapojen merkitys korostuu. Kun tulehdukseen vaikuttavat geenit eivät toimi oikein, tulehdusreaktio kehossa jatkuu. Lisääntyvä määrä terveydellisistä ongelmista kuten liikalihavuus, sydänsairaudet, niveltulehdukset ja tulehdukselliset suolistosairaudet on liitetty tutkitusti krooniseen hiljaiseen tulehdukseen.

Hapetustressi osa 4.  

Vapaita radikaaleja muodostuu aina kehon normaalissa toiminnassa, mutta inflammaatio eli hiljainen tulehdus nostaa radikaalien määrää merkittävästi. Ne ovat erittäin reaktiivisia muiden molekyylien kanssa ja voivat vahingoittaa DNA:ta, proteiineja ja solukalvoja. Antioksidantit ovat vapaiden radikaalien sieppareita, jotka vuorovaikutuksessa vapaiden radikaalien kanssa varmistavat sen, että ne eivät ole enää reaktiivisia molekyylejä. Mikäli kehon omat tai ravinnosta saadut antioksidantit eivät riitä neutraloimaan vapaita radikaaleja, ne voivat olla haitallisia. Jotkut meistä ovat geneettisesti herkempiä hapetusstressin vaikutuksille kuin toiset. Säännöllinen palauttava ja kevyt liikunta sekä hyvä ravinto edistävät antioksidanttisten entsyymien lisääntymistä ja vähentävät tulehdusta aiheuttavien sytokiinien eli tulehdusvälittäjäaineiden määrää. Tämä on hyödyllistä ajatellen optimaalista terveyttä.

Rasva- ja sokeriaineenvaihdunta osa 5. 

Aineenvaihdunta eli metabolia on biologinen prosessi, jossa ravintoaineita muokataan saadaksemme energiaa ja rakennusaineita solujen ja koko kehon käyttöön. Rasva- aineenvaihdunta liittyy olennaisesti kolesterolin ja maksan toimintaan. Sokeriaineenvaihduntaan taas liittyy haiman toiminta sekä insuliinituotanto. Koulutuksessa käsitellään sekä rasva- että sokeriaineenvaihduntaa. Energian tuotannossa rasvoilla ja sokereilla (hiilihydraateilla) on suuri merkitys. Rasva-aineenvaihduntaan liittyvät rasvahapot ovat proteiinien lisäksi tärkeitä solujen rakennusaineina. Rasva- ja sokeriaineenvaihdunta ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa ja niiden tasapainon järkkyminen voi johtaa erilaisiin kehon häiriötiloihin, varsinkin painonnousuun ja siihen liittyviin ongelmiin. Kokonaisaineenvaihdunta on monen tekijän summa, johon vaikuttavat geeniperimän, iän, sukupuolen ja hormonitoiminnan lisäksi fyysinen aktiivisuus, ravinto sekä elämäntavat.

Ihoterveys osa 6. 

Tämän lisäosan avulla käydään läpi geeniperimään perustuvia ihoterveyttä tukevia yksilöllisiä hoito- ravinto- ja lisäravinnesuosituksia. Analyysissa saadaan selkeä analyysi yksilöllisistä ihon hyvinvointiin liittyvistä ja huomioitavista seikoista. Raportti sisältää myös yksilölliset, ihoterveyttäsi tukevat ravinto- ja lisäravinnesuositukset.

Luusto- ja lihakset osa 7. 

Tuki- ja liikuntaelimistön ominaisuudet (luut, lihakset, rustot, jänteet, nivelsiteet ja nivelet) vaikuttavat suuresti suorituskykyymme ja elämänlaatuun. Yksilöllisellä geeniperimällä on näiden ominaisuuksiin pääasiallinen vaikutus, joten geeniperimän selvittäminen on tältä osalta erittäin tärkeää ennaltaehkäisevässä mielessä sekä liikuntakyvyn ylläpidossa. Loukkaantumisten ja oireiden yhteydessä on hyvä tiedostaa omat tuki-ja liikuntaelimistöön liittyvät riskitekijät, joita voidaan minimoida oikeilla ravinto- ja elämäntapavalinnoilla huomioiden myös ympäristötekijät. Tällä tiedolla voidaan vaikuttaa myös mahdollisesti tarvittaviin hoito- ja kuntoutusvalintoihin.

Ravintotekijät osa 8. 

Ihmiset reagoivat eri tavoin ravintoaineisiin sekä vuorokausirytmeihin. Ravintotekijät osiossa käsitellään geenejä ja osa-alueita, jotka koskettavat suurta osaa ihmisiä eli kofeiinin ja laktoosin vaikutus, suolaherkkyys sekä vuorokausirytmin vaikutus aineenvaihduntaan. Kofeiinia saamme runsaasti esim. kahvin, teen ja energiajuomien muodossa. Laktaasientsyymin heikosta toiminnasta johtuen yhä useammat kärsivät myös laktoosipitoisten tuotteiden aiheuttamista vaivoista. Vuorokausirytmityksessä paneudutaan unen vaikutukseen ruokailuun ja mahdolliseen ylipainoon. Suolaherkkyydellä on taas olennainen merkitys verenpainetta ja kehon nestetasapainoa ajatellen.

Hormoniaineenvaihdunta osa. 9 

Hyvä hormoniaineenvaihdunta on oleellisen tärkeä sekä naisilla että miehillä. Häiriöt hormoniaineenvaihdunnassa voivat aiheuttaa terveydellisiä ongelmia. Myös elintavoilla ja hormonitoiminnalla on selvät syy-seurausyhteydet, sillä epäterveelliset elämäntavat, ikä ja ympäristötekijät voivat aiheuttaa hormonitasojen muutoksia ja sen seurauksena myös PMS- ja vaihdevuosioireita. Koulutuksessa keskitytään geeneihin, jotka liittyvät mm. rasva- ja sokeriaineenvaihduntaan sekä steroidihormoneihin. Steroidihormoneja ovat mm. mies- ja naishormonit sekä stressihormonit. Elintapoja ja ruokavaliota muuttamalla voidaan oireisiin vaikuttaa positiivisesti.

Rasva- ja sokeriaineenvaihdunta osa 10. / 1

Rasva- ja sokeriaineenvaihduntaan liittyvien geenien testauksella saadaan tietoa yksilöllisiä tarpeita vastaavien rasvojen ja hiilihydraattien määrästä ja laadusta. Aineenvaihdunnassa ravintoaineitasi muokataan, jotta saadaan energiaa ja rakennusaineita solujen käyttöön. Rasva- ja sokeriaineenvaihdunta ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Niiden tasapainon järkkyminen voi johtaa erilaisiin häiriötiloihin, kuten painon nousuun ja siihen liittyviin ongelmiin.

APOE, Alzheimerintaudin riski osa 10. / 2

Lisäosa antaa arvokasta tietoa rasva-aineenvaihduntaan liittyvistä geeneistä, joilla on olennaisin rooli alttiudessa Alzheimerin taudin syntyyn. Alzheimerin tauti on yleensä hitaasti ja tasaisesti etenevä muistisairaus, jonka oireet aiheutuvat tiettyjen aivoalueiden vaurioista. Alzheimerin tauti voi puhjeta myös elintapasairautena tai vakavan päähän kohdistuvan iskun seurauksena, vaikka henkilöllä ei olisikaan epäedullista geenivariaatiota. Vaikka sairastumisen tarkkaa syytä ei tiedetä, niin on kuitenkin huomattu, kuinka terveellisillä elämäntavoilla voi olla vaikutusta taudin ennaltaehkäisyssä.


Jos kysyttävää ota yhteys Annika Kalviaan, annika@nordicgenex.com tai +358 400 53 8833.

Ilmoittaudu mukaan!