FAQ

FAQ - Usein kysytyt kysymykset

Mitä DNA-testi tarkoittaa?

Mitä voin oppia geeneistäni? Mitä hyötyä geenitestauksesta voi olla? Lue vastaukset yleisimpiin geenitestejä koskeviin kysymyksiin.

Mitä BioAge-testi tarkoittaa?

BioAge-testillä selvität biologisen ikäsi suhteessa kronologiseen ikään. Lue vastaukset yleisimpiin testiä koskeviin kysymyksiin.

Mikä on verikoanalyysi?

Miksi verikoeanalyysin tekeminen kannattaa? Lue vastaukset yleisimpiin verikoeanalyysejä koskeviin kysymyksiin.

FAQ - DNA-testit

DNA-testissä tarkastellaan laboratorio-olosuhteissa geenejäsi, jotka olet perinyt vanhemmiltasi.

Tarkastelemalla eri geenien variaatioita eli polymorfismeja, voidaan löytää muun muassa entsyymejä, reseptoreja, transporttereita ja hormoneita, jotka toimivat hieman eri tavalla kuin valtaväestöllä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kyseiset variaatiot aiheuttaisivat aina terveysongelmia; vaikka erilaiset geenivariaatiot saavat aikaan geneettisten biokemiallisten heikkouksien ja vahvuuksien verkoston, geenivariaatioiden selvittäminen ei yksinään kerro geneettisten riskien ja mahdollisuuksien toteutumisesta.

Geneettiset polymorfismit voivat myös auttaa ymmärtämään suvussa esiintyvien sairauksien ja terveysongelmien syitä. Tietämällä omat geneettiset heikkoudet ja vahvuudet, pystyt jossain määrin päättelemään myös lapsillesi periytyneitä geneettisiä ominaisuuksia. Jonkin verran on mahdollista myös ennustaa todennäköisyyksiä sairastua eri terveysongelmiin, mikäli ympäristötekijät ovat kyseisen ongelman suhteen epäedullisia. Lisäksi geneettiset polymorfismit voivat selittää, miksei jokin tarpeelliseksi katsottu hoitotoimenpide auta, tai miksi siitä seuraa haittavaikutuksia.

Riippuen kiinnostuksestasi, testejä voidaan tehdä muun muassa kartoittamaan mahdollisia terveysriskejä, ymmärtämään mahdollisia potentiaalejasi suorituskykysi suhteen, selvittämään sinulle sopivaa ruokavaliota ja yleisesti antamaan suosituksia sinun geeniperimällesi sopivista elämäntavoista.

Geenitestituloksia tulee aina verrata vallitseviin ympäristötekijöihin (ruokavalioon, ravintoaineiden saantiin, sisäilman laatuun jne.) sekä kehon nykyhetken toimintaa mittaaviin tutkimustuloksiin (esimerkiksi B12-pitoisuus, insuliinikokeet, PEF [uloshengityksen huippuvirtauksen mittaus] ja verenpaine). Myös oireet on hyvä huomioida. Kun tällainen terveystieto analysoidaan yhdessä, syntyy huomattavasti kattavampi kuva todettujen geneettisten polymorfismien merkityksestä senhetkiseen terveyteen ja hyvinvointiin.

Geenitestit ovat siis vain yksi, joskin muuttumaton, osa kokonaisvaltaista terveyden arviota. Ne valottavat lähtökohtia, joiden varaan terveytesi on munasolun hedelmöitymisestä alkaen rakentunut, vaikuttaen terveyteesi viimeiseen elinpäivään saakka. Geenitestien tuloksia voi olla joskus hieman hankala ymmärtää, mutta ammattitaitoiset geenitestien tulkitsijat voivat auttaa näissä asioissa. Nordic Genexin toiminnan yksi kulmakivi on kuitenkin on tarjota asiakkailleen raportteja, jotka ovat helposti ymmärrettäviä ja käytännönläheisiä.

Hyödyt:
Olivatpa tulokset sitten positiivisia tai ei, geenitesteistä voi olla sinulle hyötyä. Joillekin ihmisille testitulokset toimivat hyvänä työkaluna pyrittäessä parempiin urheilusuorituksiin. Toisille taas testeistä saatava tieto voi tuoda helpotuksen tunteen, kun joitakin terveyteen liittyviä riskialttiuksia saadaan kartoitettua. Testaus voi myös motivoida elämäntapamuutoksiin tai hyvän elämänlaadun ylläpitoon. Luonnollisesti testaus voi myös helpottaa lääkäreiden työtä tehdessään terveyteen liittyviä päätöksiä. Esimerkiksi tulosten perusteella voidaan päättää seurannan tiheydestä, mikäli potilaalla on alttiuksia joihinkin perinnöllisiin sairauksiin. Tietoa alttiuksista voidaan myös hyödyntää suunniteltaessa terveyteen liittyviä ohjeistuksia painonhallintaan ja liikuntaan liittyen.

Haitat:
Geenitestauksilla on yleisesti ottaen todella pieni riski vaikuttaa negatiivisesti fyysiseen terveyteen. Joillakin ihmisillä testaus ja tulosten läpikäynti voi olla kuitenkin haasteellisempaa henkisesti.

On huomioitava, että geenitestaus ei voi kertoa kaikkea perityistä sairauksista. Esimerkiksi epäedullinen geenivariaatio jonkin geenin kohdalla ei välttämättä tarkoita sitä, että sairastut. Geenivariaatio kertoo kohonneesta perinnöllisestä riskistä, jonka alttiuteen voi vaikuttaa ravinnolla ja elämäntavoilla.

Ihmisillä voi olla monia syitä geeniperimänsä selvittämiseen. Nykyisin yhä useammat ottavat testin ymmärtääkseen paremmin omaa geeniperimäänsä, ja kuinka tiedon myötä voi elää terveellisemmin ja pidempään. Geenianalyysejä käytetään myös paljon urheilussa, kun harjoittelu ja ruokavalio halutaan optimoida parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi. Nordic Genexin tarjonta kohdistuukin juuri näille osa-alueille. Nordic Genexin koulutetut geenianalyysien tulkitsijat voivat auttaa sinua valitsemaan itsellesi omiin tarpeisiin sopivan tuotteen.

Geenitestistä ei voi milloinkaan päätellä, onko jostain ravintoaineesta puutetta. Geenitesti kertoo kyllä mahdollisesta lisääntyneestä riskistä puutoksille, muttei puutostilojen toteutumisesta. Geenitestin rinnalla tarvitaankin aina muita tutkimuksia tai hoitokokeiluita senhetkisen terveydentilan arvioimiseksi.

Jokaisesta geenistä löytyy jokaisesta solustamme (paitsi punasoluista) kaksi kopiota. Toinen näistä on peritty äidiltä ja toinen isältä.

Homotsygotia tarkoittaa, että vanhemmilta perityt geenit ovat (tutkitun variaation/SNP:n osalta) identtiset. Homotsygotian merkkinä geenitestin tuloksessa on kaksi samaa kirjainta. Heterotsygotia puolestaan tarkoittaa, että vanhemmilta perityt variaatiot kyseisestä geenistä ovat keskenään erilaiset. Tämän merkkinä geenitestin tuloksessa on kaksi eri kirjainta.

”Villityyppi” (wild type) tarkoittaa väestössä yleisimmin esiintyvää ”luonnollista” geenivariaatiota. ”Villityyppi” ei vaikuta geenitestituloksen tulkintaan, vaan se kertoo vain karkeasti, mikä kolmesta genotyypistä löytyy useimmilta testatuista. Tietopankissa käytetty villityyppi-maininta ei välttämättä pidä aina kuitenkaan paikkansa, koska ”villityyppi” vaihtelee tutkittavan väestön tai väestön osan mukaan. Esim. ammattiurheilijoilla on monien geenien osalta eri ”villityyppi” kuin muulla väestöllä.

Kuten todennäköisesti kaikkien geneettisten polymorfismien kohdalla, myöskään ”villityypin” genotyyppiä ei voi sanoa hyväksi tai huonoksi. Geneettiset polymorfismit tarjoavat lähes tulkoon aina biokemiallista etua jossain ominaisuudessa, mutta vastaavasti heikentävät jotain muuta ominaisuutta.

Tämä selittää, miksi nyky-yhteiskunnassa ”huonoina” pidetyt geenivariaatiot eivät ole evoluution myötä hävinneet. Sopivien ympäristötekijöiden vallitessa, ”huonokin” geenivariaatio voi tuoda (selviytymis-)etua. Geenivariaation ”huonous” tai ”hyvyys” ei siis ole absoluuttinen, kaikkia samalla tavoin kaikkina aikoina koskeva asia, vaan geenivariaatiota tulee verrata sillä hetkellä yksilöön vaikuttaviin ympäristötekijöihin.

Tämä voidaan kääntää myös toisin päin: tuntemalla omat geneettiset variaatiot ja mahdolliset polymorfismit, voimme pyrkiä valitsemaan yksilön kannalta suotuisimmat ympäristötekijät, jotka tarjoavat suurimman terveydellisen edun minimaalisin haitoin. Tämä on geneettisten variaatioiden mittauksen lähtökohtainen tavoite, joskaan sen toteuttaminen käytännössä ei useinkaan ole näin yksiselitteistä.

Markkinoilla on paljon erityyppisiä ja hintaisia testejä. Halvimmissa testeissä käydään läpi vain muutamia geenejä. Kalleimmat testit voivat maksaa jopa 2 000 euroa. Nordic Genexin analyysit maksavat noin 200-350 euroa. Saat myös halutessasi henkilökohtaisia tulkintapalveluja kouluttamiltamme terveys- ja hyvinvointialan palveluja tarjoavilta tahoilta, vaikkakin raporttimme on suunniteltu käytännönläheisiksi ja helposti ymmärrettäviksi.

Paras tapa tilata testi on käydä jälleenmyyjämme juttusilla, joka voi esitellä testin sisällön tarkemmin. Voit tehdä tilauksen ja maksaa sen suoraan jälleenmyyjällemme. Jälleenmyyjämme löydät nettisivuiltamme kohdasta Edustajat. Voit tilata DNA-testin halutessasi myös verkkokaupastamme tai sähköpostilla osoitteesta info@nordicgenex.com tai yhteydenottolomakkeellamme.

Toivomme, että lähetät näytteen 24 tunnin sisällä. Näyte kyllä säilyy hyvänä postitoimituksen ajan.

Voit ottaa testin lapselle. Mikäli kyseessä on nuori lapsi, syljen erittäminen putkiloon voi olla haasteellista. Suosittelemme alle 6 vuotiaille lapsille näytteenottoa limakalvonäytteenä eli vanupuikolla. Jos tilaa testin jälleenmyyjältä, mainitse tästä hänelle, jotta voimme lähettää oikeanlaisen näytteenottovälineen. Mikäli tilaat verkkokaupan kautta, lähetä meille vaikka yhteydenottolomakkeen kautta tai sähköpostilla viesti, että haluat limakalvonäytteenottovälineen kyseiseen tilaukseen liittyen.

Saat tulokset noin neljän viikon kuluessa siitä, kun näytteesi on saapunut laboratorioomme (ei siis lähetyspäivästä laskettuna). Näytteet analysoidaan kansainvälisissä geenien testaukseen erikoistuneissa laboratorioissa.

Testitulostesi ja raporttisi valmistuttua saat sähköpostiisi linkin palvelimelle, josta saat ladattua raporttisi. Raporttisi lataamista varten tarvitset salasanan, joka lähetetään sinulle tekstiviestillä puhelimeesi. Raporttisi on palvelimellamme PDF-tiedostomuodossa. Muista sallia tietokoneellasi ponnahdusikkunat toimintoa varten. Mikäli et ole varma, onko toiminto sallittu, kirjoita tietokoneesi hakutoimintoon sana Ponnahdusikkunat, niin pääset näkemään asetukset.

Testinäytteen ottaminen on todella helppoa. Testipaketin sisältä löydät selvät ohjeet, miten näyte otetaan. Pääosa testeistä otetaan sylkinäytteenä putkiloon, joissakin tapauksissa limakalvonäytteenä vanupuikolla poskien sisäpinnoilta. Mikäli sylkinäytteen ottaminen on hankalaa esim. lapsilta tai joissakin muissa erikoistapauksissa, ilmoita tästä tilauksen yhteydessä, jotta voimme lähettää oikeanlaisen näytteenottovälineen.

Näytelaatikossa on selkeät ohjeet näytteen ottamiseen. Käytät näytteen palauttamiseen samaa laatikkoa kuin missä sait näytteenottovälineet. Suomen sisäisissä tilauksissa näytteen postimaksu on valmiiksi maksettu. Näytettä palauttaessasi laatikossa tulee olla sisällä näytteen lisäksi allekirjoitettu lomake huolellisesti täytettynä ja allekirjoitettuna. Käännä laatikkoon päällimmäiseksi kansi, jossa on palautusosoite. Sulje laatikko huolellisesti teipillä. Muista tallentaa itsellesi näytteesi liittyvä viitenumero. Yksi helppo tapa on ottaa täytetystä lomakkeesta kuva puhelimella itsellesi.

Lomakkeessa kysytään nimesi ja yhteystietojesi lisäksi tilaamasi testin tai testien nimet. Yhteystietojasi tarvitsemme kommunikointiin tulosten valmistuttua. Lisäksi lomakkeessa kysytään sukupuoli, mistä ostit testin, testiraportissa käytettävä kieli sekä näytteeseen liittyvät sarjanumerot ja viitenumerot.

Sarjanumero: Sarjanumero sijaitsee sylkinäyte- ja limakalvonäytteissä näyteputkilossa. Mikäli näytteenottovälineenä on paperikuoressa olevat vanupuikot, sarjanumero löytyy paperikuoren päällä olevasta tarrasta.

Viitenumero: Viitenumerotarra sijaitsee sylkinäytteisiin liittyen näytteenottovälineen rasian kannessa. Limakalvonäytteissä viitenumero on liimattu putkiloon. Mikäli limakalvonäytteessä näytteenottovälineenä ovat paperikuoressa olevat vanupuikot, viivakoodi sijaitsee paperikuoren päällä.

Testitulokset ovat luotettavia ja kaikki tulkinnat perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin. Tieteellisiä tutkimuksia päivitetään geneetikon toimesta, ja näytteet tutkitaan luotettavissa laboratorioissa.

Nordic Genex toimittaa testitulokset ainoastaan henkilöille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa tätä tarkoitusta varten. Testiraportissa ei näy testatun henkilön nimeä, osoitetta tai muita henkilökohtaisia tietoja. Testituloksia ei anneta kolmansille osapuolille kuin ainoastaan siinä tapauksessa, jos joku lain edustaja sitä lain voimalla vaatisi. Näyteraporttinumero ja siihen liittyvä henkilötieto varastoidaan ainoastaan Nordic Genexin tietokantaan, ja siihen ei ole sisäänpääsyä ulkopuolisilla. Testituloksia voidaan käyttää anonyymisti tieteelliseen ja tilastolliseen tutkimustyöhön.

Testiemme tulkintoja tarjoavat muun muassa lääkärit ja ravintoterapeutit. Löydät edustajiemme tarjoamista palveluista lisätietoja verkkosivuiltamme kohdasta Edustajat. Verkostossamme toimivat lääkärit tarjoavat luonnollisesti myös lääkäripalveluja.

Kyseessä ei ole perimään liittyvä geenitesti, vaan metylaatioanalyysi, jolla biologista ikääsi mitataan DNA-Metylaatiokellon avulla. DNA metylaatiolla tarkoitetaan DNA:han kohdistuvaa reaktiota eli metyyliryhmien (-CH3) liittymistä tai substituutiota yhdisteeseen. Tämä prosessi säätelee geenien transkriptiota eli ilmentymää (onko geeni pois päältä, vai ei). Biologisen iän on osoitettu ennustavan vahvasti tulevaisuuden terveydentilaa ja elinikää. Mutta mikä parasta, geenien ilmentymään ja sen myötä testitulokseen voi vaikuttaa elintavoilla eli tekemällä muutoksia, jotka tukevat terveydentilaasi.
Tulokset voivat auttaa sinua ymmärtämään, mitkä ovat tärkeimmät ikääntymiseesi vaikuttavat tekijät. Testiraportissa analysoidaan eniten biologiseen ikääsi negatiivisesti vaikuttava riskitekijä ja tämän lisäksi saat myös muista tärkeimmistä riskitekijöistä tiedon havainnollisessa ja selkeässä muodossa. Biologisen ikäsi selvittäminen ja seuranta voi auttaa sinua näkemään muutokset ajan myötä ja ymmärtämään, miten ruokavaliolla, elämäntapojen muutoksilla ja ikääntymistä hidastavilla hoidoilla on vaikutusta ikääntymisvauhtiisi.
Saat tulokset noin 6-8 viikon kuluessa siitä, kun näytteesi on saapunut laboratorioomme (siis ei lähetyspäivästä laskettuna). Näytteet analysoidaan kansainvälisissä geenien testaukseen erikoistuneissa laboratorioissa.
Testinäytteen ottaminen on todella helppoa. Testipaketin sisältä löydät selvät ohjeet, miten näyte otetaan. Biologisen ikätestin analyysi tehdään laboratoriossa sylkinäytteestä, joka otetaan helposti kotiin toimitettavalla näytteenottovälineellä. Mikäli sylkinäytteen ottaminen on hankalaa esim. lapsilta tai joissakin muissa erikoistapauksissa, ilmoita tästä tilauksen yhteydessä, jotta voimme lähettää oikeanlaisen näytteenottovälineen.
Nordic Genex toimittaa testitulokset ainoastaan henkilöille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa tätä tarkoitusta varten. Testiraportissa ei näy testatun henkilön nimeä, osoitetta tai muita henkilökohtaisia tietoja. Testituloksia ei anneta kolmansille osapuolille kuin ainoastaan siinä tapauksessa, jos joku lain edustaja sitä lain voimalla vaatisi. Näyteraporttinumero ja siihen liittyvä henkilötieto varastoidaan ainoastaan Nordic Genexin tietokannassa ja siihen ei ole sisäänpääsyä ulkopuolisilla. Testituloksia voidaan käyttää tieteelliseen ja tilastolliseen tutkimustyöhön. Kerätty raakadata on Nordic Genexin omaisuutta, mutta voit halutessasi pyytää poistamaan kaikki henkilökohtaiset tiedot.

FAQ - BioAge-testi

Kyseessä ei ole perimään liittyvä geenitesti, vaan metylaatioanalyysi, jolla biologista ikääsi mitataan DNA-metylaatiokellon avulla. DNA:n metylaatiolla tarkoitetaan DNA:han kohdistuvaa reaktiota eli metyyliryhmien (-CH3) liittymistä tai substituutiota yhdisteeseen. Tämä prosessi säätelee geenien transkriptiota eli ilmentymää (onko geeni pois päältä vai ei). Biologisen iän on osoitettu ennustavan vahvasti tulevaisuuden terveydentilaa ja elinikää. Mutta mikä parasta, geenien ilmentymään ja sen myötä testitulokseen voi vaikuttaa elintavoilla eli tekemällä muutoksia, jotka tukevat terveydentilaasi.

Tulokset voivat auttaa sinua ymmärtämään, mitkä ovat tärkeimmät ikääntymiseesi vaikuttavat tekijät. Testiraportissa analysoidaan eniten biologiseen ikääsi negatiivisesti vaikuttava riskitekijä, ja tämän lisäksi saat myös muista tärkeimmistä riskitekijöistä tiedon havainnollisessa ja selkeässä muodossa.

Biologisen ikäsi selvittäminen ja seuranta voi auttaa sinua näkemään muutokset ajan myötä sekä ymmärtämään, miten ruokavaliolla, elämäntapojen muutoksilla ja ikääntymistä hidastavilla hoidoilla on vaikutusta ikääntymisvauhtiisi.

Saat tulokset noin 6-8 viikon kuluessa siitä, kun näytteesi on saapunut laboratorioomme (ei siis lähetyspäivästä laskettuna). Näytteet analysoidaan kansainvälisissä geenien testaukseen erikoistuneissa laboratorioissa.

Näytelaatikossa on selkeät ohjeet näytteen ottamiseen. Biologisen ikätestin analyysi tehdään laboratoriossa sylkinäytteestä, joka otetaan helposti kotiin toimitettavalla näytteenottovälineellä.

Käytät näytteen palauttamiseen samaa laatikkoa kuin missä sait näytteenottovälineet. Suomen sisäisissä tilauksissa näytteen postimaksu on valmiiksi maksettu. Näytettä palauttaessasi laatikossa tulee olla sisällä näytteen lisäksi allekirjoitettu lomake huolellisesti täytettynä ja allekirjoitettuna. Käännä laatikkoon päällimmäiseksi kansi, jossa on palautusosoite. Sulje laatikko huolellisesti teipillä. Muista tallentaa itsellesi näytteesi liittyvä viitenumero. Yksi helppo tapa on ottaa täytetystä lomakkeesta kuva puhelimella itsellesi.

Nordic Genex toimittaa testitulokset ainoastaan henkilöille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa tätä tarkoitusta varten. Testiraportissa ei näy testatun henkilön nimeä, osoitetta tai muita henkilökohtaisia tietoja. Testituloksia ei anneta kolmansille osapuolille kuin ainoastaan siinä tapauksessa, jos joku lain edustaja sitä lain voimalla vaatisi. Näyteraporttinumero ja siihen liittyvä henkilötieto varastoidaan ainoastaan Nordic Genexin tietokantaan, ja siihen ei ole sisäänpääsyä ulkopuolisilla. Testituloksia voidaan käyttää anonyymisti tieteelliseen ja tilastolliseen tutkimustyöhön.

FAQ - Verikoeanalyysi

Verikoeanalyysimme on suunniteltu siten, että sitä voi käyttää myös rinnakkain hyvänä lisätukena geenitestauksen kanssa. Voit siis verikokeiden avulla tarkistaa nykytilanteesi varsinkin niiltä osa-alueilta, joissa sinulla on geeniperimääsi liittyviä haasteita.

Verikoeanalyysin ja geenitestin avulla pystyt entistäkin paremmin suunnittelemaan omia elämäntapoja ja ravitsemusta. Verikoeanalyysi toimii myös hyvänä mittarina seuratessasi tehtyjen muutosten vaikutuksia.

Verikoeanalyysi tehdään laboratoriostasi saamiesi verikoetulosten perusteella. Saat tulostesi pohjalta kirjallisen raportin, jossa annetaan suosituksia, mikäli tarpeen, esimerkiksi ravinnon ja elämäntapojen osalta.

Verikoeanalyysi on hyvä tapa seurata esimerkiksi ruokavalioon tai elämäntapoihin tehtyjen muutoksien vaikutuksia. Verikoeanalyysi on hyvä työkalu seurantaan varsinkin DNA-testauksen ohella.

Kotimaiset geenitestit

Testaus on avain parempaan elämään

Hyvään koettuun terveyteen vaikuttavat useat eri tekijät. On tutkittu, että elämäntapojen ja niihin liittyvien valintojen vaikutus on 40%, geeniperimän 30%, ympäristötekijöiden 20% ja terveydenhoidon 10%.